VATAN-TURAN VATAN-TURAN

 
Yozgat TürkmenAraplı Köyü
Türkmen Köyüne Hoşgeldiniz  
  Ana Sayfa
  Dinimiz islam
  => Efendimiz Hz. Muhammed sav
  => ilk Muslumanlar
  => Kur an i Kerim Dinle
  => Mubarek Gun ve Geceler
  => 32 Farz
  => 40 Hadis
  => ilahi Dinle
  => Bunlari Biliyor muyuz
  Ziyaretci Defteri
  Yozgatimiz
  Koyumuz Tarihcesi
  Turk Tarihi
  Soy Agacimiz
  Vefat Edenler
  Yeni Doğanlar
  Muhtarlarimiz
  Kim Nerede?
  Videolar
  Resimler
  Okulumuz
  Gurur Tablomuz
  Muzik Kutusu (Nostalji)
  Gecmis Haberler
  Koy Odasi
  Uyelerimiz
  Uye Ol
Tüm Hakkı Türkmen Köylülerine Aittir
2008-2011
Bunlari Biliyor muyuz
Abdest nedir?
—Dirsekler ile beraber ellerin, yüzün, topuklarıyla beraber ayakların temiz su ile yıkanması ve başın meshedilmesidir.

Adak nedir?
—Kişinin dinen yükümlü olmadığı halde, farz veya vacip türünden bir ibadet yapacağına dair Allah’a söz vermesidir.

Ahiret ne demektir?
—Kıyametin kopmasından sonra başlayan ve sonsuza kadar devam edecek olan cennet ve cehennem hayatıdır.

Ahkam nedir?
—Kur’an ve Sünnetin içerdiği dinî hükümlerdir.

Ahlâk nedir?
—Bir kişinin iyi veya kötü olarak nitelenmesine sebep olan manevî değerleri, huyları ve bunların tesiri ile ortaya koyduğu davranışların bütünüdür.

Amin ne demktir?
—Yapılan duâ için, “Ya Rabbi Kabul buyur” demektir.

Arafat nedir?
—Hacı adaylarının “vakfe” yapmak üzere arefe günü toplandıkları, Mekke’nin güneydoğusunda bulunan bir bölgedir.

Ashâb ne demektir?
—Hz.Peygamber’i gören ve onunla sohbet eden müslümanlardır.

Aşere-i Mübeşşere nedir? ve kimlerdir?
—Dünyada iken Hz.Peygamber tarafından Cennetle müjdelenen on kişiye Aşere-i Mübeşşere denir.
Bunlar: Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talhâ, Zübeyr, Avf oğlu Abdurrahman, Sa’d, Zeyd oğlu Saîd, Ebû Ubeyde (r.a.) hazretleridir.

Aşûre nedir?
—Kameri takvimin birinci ayı olan Muharremin onuncu gününe verilen isimdir.

Berat nedir?
—Borçtan, suç ve cezadan kurtulmaktır. Günahlardan kurtulmaya vesile olan Şaban ayının onbeşinci gecesine de Berat gecesi denir.

Beytullah ne demektir?
—Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri Kâbe’nin diğer adıdır.

Dört büyük melek nelerdir?
—a) Cebrail: Allah’tan vahiy getiren melektir.
b) Mikail: Evrendeki tabiat olayları ve canlıların rızıkları ile görevli melektir.
c) İsrafil: Kıyametin kopması ve insanların kabirlerinden kalkması için “Sûr”a üflemekle görevli melektir.
d) Azrail: Canlıların ruhlarını almakla görevli melektir.

Ecel ne demektir?
—Allah’ın takdir ettiği ömrün sona erdiği andır.

Ecir nedir?
—Yapılan güzel ameller karşılığında Allah’ın kullarına verdiği mânevî mükafattır.

Farz nedir?
—Dinen yapılması kesin olarak istenen şeydir.

Fasık nedir?
—Allah’ın emir ve yasaklarına riayet etmeyen kimseye denir.

Fıkıh nedir?
—Kişinin amel yönünden faydasına ve zararına olan şeyleri bilmesidir.

Fidye nedir?
—Meşru mazeretler sebebiyle bazı ibadetlerin yapılamaması veya ibadet sırasında eksikliklerin oluşması sebebiyle yerine getirilmesi gereken dinî yükümlülük.

Fitne nedir?
—İyi veya kötü şeylerle deneme, manevî çöküntü, sosyal kargaşa ve kaos demektir.

Fitre nedir?
—Ramazan Bayramına kavuşan ve dinen zengin sayılan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için fakirlere vermeleri gereken belli miktarda mal ya da paradır.

Gusül nedir?
—Ağızı, burnun içini ve bütün bedeni yıkamaktır.

Günah nedir?
—Allah’ın emir ve yasaklarına aykırı olan amel, söz ve davranışlardır.

Hadis nedir?
—Hz.Peygamberin sözleri veya O’nun fiil ve onaylarının sözle ifadesine denir.

Haşr nedir?
—Bütün canlıların yeniden diriltilerek mahşerde, hesap vermek üzere toplanmasıdır.

Hilye-i Şerif nedir?
—Peygamber Efendimizin dış görünüşünü ve vasıflarını anlatan eserlere verilen addır. “Hilye-i Saâdet” de denir.

Hurafe nedir?
—Akla ve ilme aykırı olan ve hiçbir temeli bulunmayan batıl inançlar ve uygulamalardır.

İcmâ nedir?
—Hz.Peygamber’in vefatından sonra, herhangi bir asırda, bütün İslam müçtehitlerinin, dînî bir konuda ortak hüküm vermeleridir.

İçtihat nedir?
—Müçtehidin herhangi bir dînî mesele hakkında bir hükme ulaşabilmek için belli tekniklere başvurarak bütün gücünü harcaması demektir.

İmam-Hatip kimdir?
—Cemaate namaz kıldıran ve hutbe okuyan kimse demektir.

İrşâd nedir?
—Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onları dinî görevleri hakkında aydınlatmaktır.

İsrâ nedir?
—Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)’in bir gece Allah tarafından Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesidir.

İtikad nedir?
—İnanma, gönülden tasdîk etme demektir. İtikadî konular denilince, iman esasları akla gelir.

İzar nedir?
—Hac veya Umre yapmak üzere ihrama giren erkeklerin belden aşağısını kapatmak üzere büründükleri örtüdür.

Kaç çeşit ibadet vardır?
—İbadetler bedenî, malî ve hem bedenî hem malî İbadetler olmak üzere üç çeşittir.

Kafir kime denir?
—İslam dininin temel esaslarını kabul etmeyen, Hz.Peygamber’in, Yüce Allah’tan getirdiği kesin olarak bilinen hususları inkar eden kimsedir.

Kelime-i Şehadet nedir?
—“Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim” anlamındaki, “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü” ifadesidir.

Kelime-i Tevhit ne demektir?
—Allah’tan başka ilâh yoktur, Muhammed O’nun elçisidir” anlamındaki “Lailâhe illâllah, Muhammedürresûlullah” ifadesidir.

Kıyamit ne demektir?
—Yüce Allah’ın belirlediği zaman gelince kâinat düzeninin bozulup yıkılması ve dünyanın sonunun gelmesidir.

Kirâmen Kâtibîn nedir?
—Her mükellef insanın yaptığı bütün işleri kayda geçiren yazıcı meleklerin adıdır.

Kürsü nedir?
—Camilerde vaizlerin va’z sırasında oturdukları yüksekçe yerdir.

Makruh nedir?
—Dinen yapılmaması zannî delille istenen şeydir.

Mi'rac nedir?
—Peygamberimizin, Kudüs’deki Mescid-i Aksa’dan, Yüce Allah’ın, manevî huzuruna yaptığı yolculuğun adıdır. Dinî literatürde, Recep ayının 27. gecesi “mîrac gecesi” olarak bilinir.

Mihrap nedir?
—Cami, mescid ve namazgâhlarda kıble yönünde bulunan ve İmam-Hatibin namaz kılarken durduğu bölümdür.

Minber nedir?
—Camilerde İmam-Hatiplerin cuma ve bayram hutbesi okudukları basamaklı yüksekçe yerdir.

Mîzan ne demektir?
—Mahşerde hesap görüldükten sonra herkesin amellerinin tartılacağı ilahi adalet terazisidir.

Mukaddesât nedir?
—Dinimizce kutsal kabul edilen değerlerdir.

Mübah nedir?
—Dînen yapılıp yapılmaması serbest bırakılan şeydir.

Müezzin-Kayyım kimdir?
—Namaz vakitleri girince ezan okuyup, cami ve cemaatle ilgili hizmetleri gören kimsedir.

Münâcât nedir?
—Allah’a sessizce duâ etmek, yalvarmak ve niyaz etmektir. Dua içerikli şiirlere de münacât denir.

Münker Nekir nedir?
—Kabre konulan kimseye “Rabbin kim?, Peygamberin kim?, Dinin nedir?” diye soru soran meleklerin adlarıdır.

Nebî veya Resûl ne demektir?
—Allah’tan vahiy yoluyla aldığı emir ve yasakları insanlara ulaştırmakla görevli olan seçkin insandır.

Peygamberlerde bulunan temel nitelikler nelerdir?
—Sözünde ve özünde doğru, her yönüyle güvenilir, günahlardan korunmuş, üstün akıl ve zeka sahibi, Allah’tan aldığı vahyi insanlara aynen ulaştırma peygamberlerin temel nitelikleridir.

Rida nedir?
—Hac veya umre yapmak üzere ihrama giren erkeklerin belden yukarısını kapatmak üzere büründükleri örtüdür.

Sa'y nedir?
—Hac ya da Umre yaparken Kâbe yakınlarında bulunan Safâ ile Merve tepeleri arasında, dört gidiş üç geliş olmak üzere yedi defa gidip gelmektir.

Salih Amel nedir?
—Yapılması Allah ve Peygamberi tarafından istenen, fert ve toplum için faydalı işler ve davranışlardır.

Şirk ne demektir?
—Allah’a ortak koşmak demektir. Bu da Allah’tan başka ilah edinmek veya O’ndan başkasına ibadet etmek şeklinde olur.

Tavaf nedir?
—Hacer-i Esved’den başlayarak, Kâbe’yi sola almak suretiyle, yedi defa Kâbe’nin çevresinde dönmektir.

Tevekkül nedir?
—İnsanın, her konuda kendine düşen görevleri yerine getirdikten sonra sonucu Allah’a bırakmasıdır.

Teyemmüm nedir?
—Abdest ya da boy abdesti almak için su bulunmadığı veya bulunup da kullanma imkanı olmadığı durumlarda, niyet edilerek temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeye elleri sürüp yüzü ve kolları meshetmektir.

Zekat nedir?
—Dinen zengin sayılan müslümanların, belirli yerlere sarfedilmek üzere, mallarından vermekle yükümlü oldukları belli bir paydır.
Toplam 128826 ziyaretçi ziyaret etti
 
 

 
Reklam  
   
 
 

KARDEŞ SİTELER
Yunus Emre Özer
Ordu - Ilışar Köyü
Hacı Adem Zafer

Erkan Kaplan
Musa Yiğit
Yozgat - Topçu Köyü
Celal Şimşek
Aynur Yazan (Çelik)
Fatih Çelik

Serkan Çelik

 
 
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=