VATAN-TURAN VATAN-TURAN

 
Yozgat TürkmenAraplı Köyü
Türkmen Köyüne Hoşgeldiniz  
  Ana Sayfa
  Dinimiz islam
  Ziyaretci Defteri
  Yozgatimiz
  => Yozgat Tarihi
  => Yozgat Siirleri
  => Yozgatca Sozluk
  => Onemli Telefonlar
  => Yozgatlilar
  => Faydali Adresler
  Koyumuz Tarihcesi
  Turk Tarihi
  Soy Agacimiz
  Vefat Edenler
  Yeni Doğanlar
  Muhtarlarimiz
  Kim Nerede?
  Videolar
  Resimler
  Okulumuz
  Gurur Tablomuz
  Muzik Kutusu (Nostalji)
  Gecmis Haberler
  Koy Odasi
  Uyelerimiz
  Uye Ol
Tüm Hakkı Türkmen Köylülerine Aittir
2008-2011
Yozgat Tarihi

ÇAPANOĞLU CAMİİ

Yozgat'ın eski ismi Bozok'tur. Yozgat İç Anadolu'nun merkezinde bulunan başkent Ankara'ya 217 kilometre doğuda bulunan bir il'dir.

COĞRAFYA VE İKLİM

Yozgat il nüfusu 2005 itibari ile 74.000 olarak tesbit edilmiştir. Yozgat doğudan Sivas; güneyden Kayseri, Nevşehir, Kırşehir; batıdan Kırıkkale; kuzeyden ise Amasya, Çorum ve Tokat illeri ile çevrilidir.Çorum ve Tokat gibi Karadeniz bölgesinden şehirlerle komşudur.Deniz seviyesinden 1300 metre yükseklikte olup, 1 412 300 Hektar toprağa sahiptir. 81 İl arasında toprak genişliği bakımından 15. sırayı alır. İlin doğudan batıya gidildikçe yüksekliği azalır. Yozgat, alan bakımından Türkiye’nin 15. İlidir. İlin; izdüşüm alanı ( km²) 13 597, gerçek alanı ise 14 123 km² dir. Yozgat İl’inde, İç Anadolu Bölgesi’nin yarı kurak karasal iklimi hakimdir. Deniz etkisine kapalı olduğu için, yazlar sıcak ve kurak; kışlar soğuk ve yağışlı geçer. Yaz ile kış; gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkları yüksektir. Sert iklim koşulları, Yeşilırmak havzasına giren Çekerek Vadisi’nde biraz yumuşamakta, az da olsa Karadeniz ardı ikliminin etkileri görülmektedir.

Bu şehirdeki
tarımsal bitkiler;

 • Soğan
 • Karpuz
 • Armut
 • Sarımsak
 • Arpa
 • Yulaf
 • Kavun
 • Buğday
 • Ayçiçeği
 • Elma
 • Şekerpancarı
 • Armut isimli bitkilerdir.
Yozgat'ta bulunan turistlik yerler
 • Arkeolojik müze
 • Çamlık (İlk millî park)
 • Süleyman Bey Camisi
 • Kerkenes Harebeleri
 • Yer altı Çarşısı
 • Çapanoğlu Camisi
 • Saat kulesi
Saat Kulesi

 

TARİHÇE

Araştırmalar sonucunda, Yozgat'ın Hitit çağından kalma bir şehir olduğunu ortaya çıkmaktadır.

Orta Anadolu'da bulunan Yozgat, 1398 yılında Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katıldıktan sonra kısa süre Timur Lenk hegomanyasında kalmıştır. Şehir, 1408 yılında tekrar Osmanlı İmparatorluğuna katılmıştır. 1911 yılına kadar Ankara vilayetinin sancak merkezi olmuştur. Dünyanın merkezi Türkiye, Türkiye'nin merkezi Yozgat'tır.

Türkmenler “ot” a “yoz” derler. Çapanoğlu Aşireti Horasan’dan bu bölgeye geldiklerinde yemyeşil uzanıp giden bir otlakla karşılaşınca sürülerini bu otlağa bırakıp çadırlarını kurmuşlardır. Zamanla çadırların yerini taş ve kerpiç binalar almış ve küçük bir kasaba meydana gelmiştir. Türkmenler bu kasabaya “Yoz Kant” (Otlak Kenti) ismini vermişlerdir. Zamanla bu kelime “Yozgat” olarak halk dilinde yerleşmiştir. Yozgat ili ile ilgili efsane şöyledir: Çapanoğlu Aşireti henüz Yozgat bölgesine varmış, sürüler otlağa bırakılmıştı. Çadırların yanında aşiretin en yaşlısı Cabbar Ağa koyunlarını otlatırken bir yandan da, elinde tesbih kalben zikrederken, nur yüzlü aksakallı bir derviş Cabbar Ağadan su istedi. “Suyum yok ama buz gibi bir bakraç süt var. Az önce gelinim Gülsüm Hatun getirdi. Kabul edersen çok sevinirim.” dedi. Nur yüzlü zat oturdu ve üç nefeste bütün sütü içti. Cabbar Ağa hepsini içtiği için çok memnun oldu. Nur yüzlü zat Cabbar Ağanın sırtını okşadı ve “Gönlün gani, mülkün de fâni olsun. Yozuna yoz katılsın, köyün oban Yozkent olsun.” dedi ve kayboldu. Bakraç içindeki süt yine ilk hâlini almış olup, ağzına kadar dolu haldeydi. Bu hâdiseyi, aşiret beylerine anlattı ve hepsi bu zatın Hızır aleyhisselâm olduğuna inandılar ve bulundukları yerde kalarak “Yozkent” kurmaya karar verdiler. Yozgat ili Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden biridir. Ali şar Höyüğünde 5000 sene önceye ait eserler bulunmuştur. Yozgat il toprakları Anadolu’da ilk siyasî birliği kuran ve Anadolu’da tarih devrinin başlangıcı kabul edilen Hititlerin sınırları içinde ve en kalabalık yerleşme merkezlerinden biriydi. M.Ö. 1500–2000 yılları arasında kurulan Hitit Krallığının merkezi Hattuşaş, Yozgat il sınırları içindedir. Samî Asurlular Kızılırmak’ı geçerek buraya kadar gelmişlerse de, bu bölgeye hâkim olamamışlardır. Frikya ve Lidya krallıkları bu bölgeye devamlı hâkim olamadılar. M.Ö. 6. asırda Presler Anadolu’nun mühim kısmını ve bu bölgeyi istilâ ettiler. M.Ö. 4. asırda Makedonya Kralı İskender, Pers Devletini yenerek Anadolu ve İran’ı krallığına kattı.

İskender’in ölümü üzerine imparatorluk komutanları arasında taksim edilerek Anadolu, Asya İmparatorluğu (Selevkoslar Devleti)nin payına düştü. Az sonra bu bölge Kapadokya Krallığına geçerek Kayseri’den idare edilmiştir. M.Ö. 1. asırda Roma İmparatorluğu bütün Anadolu gibi bu bölgeyi de kendi toprakları içine kattı. M.S. 395 senesinde Roma İmparatorluğu ikiye bölününce Anadolu Doğu Roma (Bizans)nın payına düştü. İslâm orduları ve Sâsânîler zaman zaman Bizans’ın elindeki bu bölgeye akınlar yapmışlarsa da bu bölgeyi devamlı olarak ellerinde tutamadılar. 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu fatihi ve Anadolu’da ilk Türk devletinin kurucusu Kutalmışoğlu Gazi Süleyman Şah başkumandanlığındaki Selçuklu Oğuz orduları, bütün Anadolu gibi Yozgat bölgesini de fethederek 1077’de kurulan Selçuklu Türk Devletine kattı.

Bir ara Danişmendoğullarının nüfuzuna giren bu bölge, devamlı Konya’ya yani, Anadolu Selçuklu Türk Devletine bağlı kaldı. 1308’de Selçukoğulları Hanedanı düşünce, Anadolu gibi bu bölge de İlhanlı Devletine bağlandı. İlhanlıların sonuncu Anadolu Genel Valisi Uygur Türklerinden Eratna Bey 1335’te Sivas’ta istiklâlini ilân edince bu bölge Eretna Beyliğine geçti. Bu topraklar 1380’de Selçukoğullarından Melik Rükneddîn’e intikal etti. 1398’de Kadı Burhâneddîn öldürülünce Sultan Yıldırım Bâyezîd Han bu bölgeyi 1398’de Osmanlı Devletine kattı.

Timur Han 1402–1403 senelerinde Yozgat’ı ele geçirdi. Timur Han Anadolu’yu terk edince Çelebi Sultan Mehmed Han bu bölgeyi Osmanlı Devleti sınırlarına yeniden kattı.

Bu tarihten itibaren Osmanlı Devleti yıkılıncaya kadar Yozgat bir İç Anadolu şehri olarak Osmanlı idaresinde yaşadı. Türkmen beylerinden Çapanoğlu Ahmed Paşa Yozgat’ı yeni baştan imar etti. Bu zat 1762–1813 arasında 51 yıl valilik yaptı. Bir ara Çorum, Kayseri, Ankara, Amasya, Çankırı, Niğde, Tarsus bu ailenin idaresine verildi. Sultan İkinci Mahmûd Han zamanında idarî değişiklikler olunca, Üçüncü Çapanoğlu Süleyman Beyin büyük oğlu Celâleddîn Paşa vezir (mareşal) olarak devlet hizmetinde çalıştı. Diyarbakır, Halep, Maraş, Erzurum, Adana ve Kayseri valiliği yaptı ve 1846’da vefat etti. Çapan (Çapar) veya Cebbaroğullarından Ahmed Paşa ve oğulları Hacı Mustafa ile Süleyman Bey; Ömer Ağa ve Müderris Abdülcebbar ve Abdülfettah Efendiler bu aileden olup, devlete büyük hizmetleri oldu. Osmanlı devrinde “Bozok” denilen ve aşağı yukarı bugünkü Yozgat topraklarını içine alan Sancak (vilâyet), Sivas Beylerbeyliğinin (eyaletinin) 8 sancağından biriydi.

Tanzimat’tan sonra ise Ankara vilâyetinin (eyaletinin) beş sancağından biri oldu. Üç kazası vardı. Cumhuriyet devrinde sancaklara (mutasarrıflıklara) vilâyet (il) denilince Yozgat vilâyet oldu. 

Rakamlarla Yozgat

İLÇE

TOPLAM NÜFUS

ŞEHİR NÜFUSU

KÖY NÜFUSU

KADIN

ERKEK

Merkez

113.614

73.930

39.684

55.658

57.956

Akdağmadeni

61.373

20.312

41.061

31.240

30.133

Aydıncık

25.955

6.437

19.518

12.803

13.152

Boğazlıyan

67.184

29.719

37.465

32.233

34.951

Çandır

19.037

13.449

5.588

9.257

9.780

Çayıralan

32.880

14.046

18.834

16.285

16.595

Çekerek

40.689

12.339

28.350

21.018

19.669

Kadışehri

23.317

5.200

18.117

12.099

11.218

Saraykent

26.077

9.224

16.853

12.990

13.087

Sarıkaya

58.026

22.102

35.924

29.153

28.873

Sorgun

120.262

53.884

66.378

60.189

60.073

Şefaatli

30.013

13.728

16.285

15.026

14.987

Yenifakılı

15.603

8.558

7.045

7.405

8.198

Yerköy

48.889

32.228

16.661

24.772

24.117

TOPLAM

682.919

315.156

367.763

340.128

342.789

Toplam 128826 ziyaretçi ziyaret etti
 
 

 
Reklam  
   
 
 

KARDEŞ SİTELER
Yunus Emre Özer
Ordu - Ilışar Köyü
Hacı Adem Zafer

Erkan Kaplan
Musa Yiğit
Yozgat - Topçu Köyü
Celal Şimşek
Aynur Yazan (Çelik)
Fatih Çelik

Serkan Çelik

 
 
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=